REGULAMIN

REZERWACJI

Regulamin rezerwacji i wpłaty zadatku

Ostatnia aktualizacja 30.05.2022

Art. 1 Sposób dokonania rezerwacji

1. Rezerwacji dokonać można poprzez:

 Facebook - wiadomość na stronie www.facebook.com/obiektywna

 Drogą mailową na adres sonialanghans@gmail.com

 Formularz rezerwacji dostępny na stronie internetowej www.obiektywna.com.pl

2. Podczas dokonywania rezerwacji niezbędne jest podanie danych osobowych, numeru telefonu do kontaktu oraz daty i godziny planowanej rezerwacji.

3. Dokonanie rezerwacji uważa się za potwierdzone, po zaksięgowaniu na koncie firmy ARTsourcing wymagadanego zadatku, bądź uiszczenie tej kwoty w gotówce w dniu dokonania rezerwacji.

4. Całkowite rozliczenie za usługę następuje w dniu jej wykonania.

 

Art. 2 Zadatek

1. Wartość pobieranego zadatku ustalana jest z góry. Jego wysokość uzależniona jest od rodzaju rezerwowanej sesji zdjęciowej.

2. Jednocześnie wpłata zadatku po dokonanej rezerwacji wstępnej, oznacza przyjęcie warunków określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.

3. Zadatek należy wpłacić w terminie do 7 dni roboczych, od daty dokonania rezerwacji wstępnej. Późniejsze dokonanie wpłaty, możliwe jest tylko po uzgodnieniu. W innym przypadku rezerwacja będzie anulowana.

4. Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie bez powiadomienia powoduje anulowanie rezerwacji.

5. Paragon fiskalny z nabitą kwotą zadatku (z datą zaksięgowania na koncie firmy), oraz paragon z dopłatą pozostałej kwoty za sesję wydany zostanie Klientowi w dniu odbycia się sesji zdjęciowej.

6. Wystawiamy faktury VAT. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić w dniu dokonania rezerwacji.

7. W przypadku rezygnacji przez Klienta z wykonania sesji - wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

8. W przypadku rezygnacji przez Klienta z części wybranego pakietu (lub zmiany pakietu na mniejszy), połowa wpłaconego zadatku również nie podlega zwrotowi, ani nie przechodzi na inną sesję.

 

Art. 3 Dane firmy do wpłaty zadatku i numer konta

1. ARTsourcing Sonia Langhans, 95-034 Ksawerów, ul. Tymiankowa 10/12, numer rachunku bankowego ING 78 1050 1461 1000 0097 0712 9186

 

Art. 4 Zmiana terminu sesji

1. Termin sesji może zostać zmieniony po wcześniejszym uzgodnieniu, jednak nie później niż 3 dni przed datą wykonania usługi.

2. W przypadku zdarzeń losowych (niezależnych od Klienta) możliwość zmiany terminu będzie ustalana indywidualnie.

Sesja wizerunkowa

Sesja kobieca

Reportaż

Sesja brzuszek maluszek

Sesja ciążowa

Sesja plenerowa poślubna

Pełna oferta ślubna

Sesja z wieczoru panieńskiego

Foto produkty

Baby shower

Sesja rodzinna studyjna

Pierwsza Komunia Święta

Sesja urodzinowa

Chrzest Święty

Sesja noworodkowa

SESJE ZDJĘCIOWE

INFORMACJE, CENNIK, 

PORTFOLIO

KONTAKT OBIEKTYWNA

SONIA LANGHANS

Instagram

Facebook

rezerwacjeobiektywna@gmail.com

690 866 460

Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: Wytwórnia Marketingu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kasprowicza

Przyjaźni

Kasprowicza

Przyjaźni